Hem

Bilder från våra övriga aktiviteter finns under"FOTOALBUM".

Tidigare "Hem"-sidor finns under "HISTORIA".

Vårens ordinarie spel pågår nu varje måndag och torsdag med början kl 11:00.

VÄLKOMNA TILL SPEL

EXTRASTÄMMA 2019-02-11

Vid extrastämman blev styrelsesuppleanten Regitze Jørgensen invald som ordinarie styrelsemedlem. Som ny ordinarie styrelsemedlem valdes Hans-Erik Asplund. Han utses till sekreterare.

Som ny styrelsesuppleant valdes Laila Johansson.

Vi önskar dem alla välkomna i sina nya positioner.

 

Tidigare avgångna styrelsemedlemmar har avtackats av ordförande.

Montgó Petanca Club i Jávea

- en spansk petancaförening för oss skandinaver på norra Costa Blanca instiftad 1991-

Ny sekreterare

Hans-Erik Asplund

Ny ordinarie styrelseledamot

Regitze Jørgensen

Ny suppleant

Laila Johansson

Här är Extrastämman igång

Frans

avgick ur styrelsen före jul och avtackades för sina insatser under många år varav några som ordförande för Petancan.

 

Susanne

avgick ur styrelsen vid årsmötet och avtackades för sina insatser som sekreterare.

Detta är några av Montgó Petanca Clubs medlemmar i speltagen.