Årsmötet 2018

Bilder från våra aktiviteter finns under"FOTOALBUM".

Tidigare förstasidor finns under "HISTORIA".

Montgó Petanca Club i Jávea

- en spansk petancaförening för oss skandinaver på norra Costa Blanca instiftad 1991-

Å R S M Ö T ET 15 november 2018

Årsmötet hölls på Hotel Gran Sol i Calpe

32 medlemmar närvarade av de 63 vi är nu.

Ordförande Jösta Björling informerade om att han

tillsammans med Björn Kollberg varit i kontakt med

Jávea kommun angående flytten till Pinosol.

Vår förening får tills vidare får vara kvar på

våra nuvarande banor.

Vi avvaktar närmare besked från

kommunen om hur det skall bli.

Protokoll och Verksamhetsberättelse

finns under "Medlemsservice" "Protokoll"