Nya Medlemmar

Nya medlemmar är välkomna !

 

 

Inom Montgó Petanca Club arbetar vi för att:

 

- Skapa en lättsam och trevlig samvaro inom ramen för petancaspelets former

 

- Hålla en hög informationsnivå, så att alla medlemmar vet vad som händer i föreningen och därmed på ett bättre sätt kan känna sig delaktiga i verksamheten

 

- Återföra årsavgiften, så långt det är möjligt, till medlemmarna i form av hel- eller delsubventionerade aktiviteter och festligheter

 

Vi välkomnar nya medlemmar att deltaga i vår gemenskap.

 

Så här kommer du i kontakt med oss:

 

Montgó Petanca Club, E-post: petancanytt@gmail.com

Ordförande Jösta Björling, tel: 665 341 474, E-post: jobjo@telia.com

Vice ordförande Mayte Welander tel: 96 647 2020, mobil 615 489 687,

E-post: mayte.welander@gmail.com

Sekreterare Susanne Dacke, tel: 684 380 077,

E-post: susannedacke@gmail.com

eller klicka på "Kontakt" i rubriken och kontakta oss.

Nya Medlemmar 2018

Maja Larsson

Bosse Larsson