Hem

Denna uppdaterng av hemsidan idag den 9 juli 2021 blir den sista för sommaren. 

Webbmaster återkommer i början av september och förhoppningsvis skall vi kunna ha Årsmöte i höst utan restriktioner .

VI HOPPAS KUNNA ÅTERTA SPELET I SEPTEMBER.

ANGÅENDE ANSIKTSMASK

Regeringen har ändrat lagen om bärande av ansiktsmask fr o m lördagen den 26 juni.

 Det är då inte längre olagligt att inte bära mask utomhus om man kan hålla avståndet 1,5 m.  

Det är dock fortfarande obligatoriskt inomhus i offentliga lokaler så som butiker och flygplatser samt på offentliga färdmedel som bussar, tåg, taxi, flyg men även på linbanor och båtar (dock ej på däck om avståndet kan hållas) .


Att bryta mot detta kostar 100€ i böter.


Våra restriktioner gällande 2021-07-10 till 2021-07-25

Den lag som gett spanska myndigheter rätt att införa tvångsåtgärder upphörde att gälla

kl 12:00 på söndag kväll 2021-05-09.

När myndigheterna vill fortsätta med restriktioner i någon form tvingas de att begära det i en lokal domstol.


Det nya med det förfarandet är att utslag från lokal domstol nu kan överklagas till högsta federala domstolen.  Detta har införts för att förhindra att restriktionerna i de 17 regionerna inte skiljer sig åt mer än nödvändigt.


GVA (Generalitet Valenciana) har i lokal domstol begärt och fått godkänt att få ha kvar en del restriktioner . Se mer längre ner på sidan.   


V

NU HAR VI SOMMAR