Hem

Förhoppningsvis skall vi kunna ha Årsmöte i höst då alla restriktioner bör vara borta.

VI HAR SLUTAT SPELA FÖR VÅREN. HOPPAS KUNNA ÅTERKOMMA I SEPTEMBER.


NYTT OM VÅRA RESTRIKTIONER fr.o.m 2021-06-08 till 2021-06-30

Den lag som gett spanska myndigheter rätt att införa tvångsåtgärder upphörde att gälla

kl 12:00 på söndag kväll 2021-05-09.

När myndigheterna vill fortsätta med restriktioner i någon form tvingas de att begära det i en lokal domstol.


Det nya med det förfarandet är att utslag från lokal domstol nu kan överklagas till högsta federala domstolen.  Detta har införts för att förhindra att restriktionerna i de 17 regionerna inte skiljer sig åt mer än nödvändigt.


GVA (Generalitet Valenciana) har i lokal domstol begärt  att få ha kvar en del restriktioner . Se mer längre ner på sidan.   


V

NU TAR VI SOMMAR