Årsstämman 2019

Bilder från Petancans Årsstämma 2019-11-11 på restaurang Attico i Jávea.

Ordförande öppnar mötet

Björn avtackas efter 9 år i tjänst.

Ordförande får  tack för sin insats för föreningen.

Carolina Arazena var Curts gäst

Ny medlem Jo Cronstedt

Ny medlem Christina Cronstedt

Det var 4 förrätter till alla (3 visas).

Det fanns 4 varmrätter att välja bland

 2 efterrätter fanns att välja på.

Jens Johansson, här på bild, med fru Barbro i bakgrunden,var Maytes gäster.