Årsstämma 2018

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämman hölls den 15 november på Hotel Gran Sol i Calpe. 32 medlemmar närvarade av de 63 vi är nu. Ordförande Jösta Björling informerade om att han tillsammans med Björn Kollberg varit i kontakt med Jávea kommun angående flytten till Pinosol. Vår förening får tills vidare vara kvar på nuvarande banor. Vi avvaktar närmare besked från kommunen om hur det skall bli.

Bilder från våra aktiviteter finns under"FOTOALBUM".

Tidigare förstasidor finns under "HISTORIA".