Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

Kerstin Hesselström

Hedersmedlem

2012


Bertil Zachrisson

Hedersmedlem

2016

Hedersmedlem i Montgó Petanca Club


För att utnämnas till Hedersmedlem i vår förening har

styrelsen beslutat att följande kriterier skall vara uppfyllda:


- Vedebörande skall ha fyllt 90 år

- Vedebörande skall vara medlem och fortsatt aktiv i vår förening


Som Hedersmedlem i Montgó Petanca Club medföljer

ständigt medlemsskap samt befrielse av alla årsavgifter.


Jávea den 26 februari 2007

Montgó Petanca Club

Styrelsen