Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för räkenskapsåret 2019-10-01---2020-09-31

Årsavgiften är 15€/medlem


Engångsavgiften för inträde i föreningen är 12€/ny medlem.


Engångsavgiften betalas inte vid återinträde efter något års bortvaro.


Avgifter kan betalas direkt till kassören men föreningen föredrar insättning på Grup d˙Esplai Montgo Petancas bankkonto i Deutsche Bank.


Konto nr.0019.0132.95.4010020336


IBAN:ES55 0019 0132 9540 1002 0336


BIC: DEUTESBB