Årsstämma 2019

Verksamhetsberättels och Protokoll från Årsstämman 2019-11-11 på rest. Atico i Jávea

gällande räkenskapsåret 2018-01-10---2019-09-31