Valberedning

Valberedning 2019-2020

Sammankallande

Björn Kollberg

E-post:ranarp99@gmail.com

Mobil:‭673 527 331


Ivan Gernac

E-post: ivan.gernac@hotmail.se


Mobil: ‭606 082 470